ไร่เลย์ เกรทวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา
ต้นไทร เบย์ รีสอร์ท
รายาวดี รีสอร์ท
ไร่เลย์ภูตะวันรีสอร์ท
ไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไร่เลย์ วิวพอยท์ รีสอร์ท