สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท
โรงแรมสวัสดิพงษ์
โรงแรม เมลิลล่า
โรงแรมเรือนไทย สุโขทัย
โรงแรมไพลิน สุโขทัย
นคร เดอ สุโขทัย ฮิป โฮเทล