สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท
โรงแรมสวัสดิพงษ์
โรงแรม เมลิลล่า
โรงแรม เลเจนด้า สุโขทัย
โรงแรมเรือนไทย สุโขทัย
นคร เดอ สุโขทัย ฮิป โฮเทล