วาลาตา เขาใหญ่ รีสอร์ท
บลูสกาย วิลล่า เขาใหญ่
ภูเอื้อม เขาใหญ่ รีสอร์ท
มา วิลล่า เขาใหญ่
โบนันซ่า เขาใหญ่
เดอะ เฮาส์ฟูล พูล วิลล่า