ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ

ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ
ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ
ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ
ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ
ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ
ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ
ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ
ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ
ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ
ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ
ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ
ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ
ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ

เปลี่ยนวัน

Please select date and press Check Rate button

Package List

  • - ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ โดย Speed Boat (บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน-ร้านอาหาร)
  • - ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ โดย Speed Boat (กลางวันอาหารกล่อง)

ราคาทัวร์รวม:

  • หน้ากากดำน้ำและเสื้อชูชีพ
  • อาหารกลางวัน ผลไม้และน้ำดื่ม 
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันภัย

หมายเหตุ:

  • บริษัท ฯ จะใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมสำหรับการที่เหมาะสมและยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีใช้ราคาเด็ก
  • สำรองทัวร์ และยืนยันการจอง ควรดำเนินการก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 วัน เพื่อทางเราจะได้เตรียมตัว เรือ พนักงาน อุปกรณ์ต่าง และอาหาร (ถ้ามี) ได้ทัน
  • โปรดกรอก ชื่อ-นามสกุลของผู้เดินทางทุกท่าน อย่างละเอียดถูกต้อง พร้อมเบอร์โทรติดต่อ ด้วยทุกครั้ง
Popup
All Review (0)
Solo Travelers (0)
Couples (0)
Business Travelers (0)
Families (0)
Other (0)
Value of money
Location
Staff Performance

0

from 0 review

---- ยังไม่มีรีวิวในโรงแรมนี้ ----
---- กรุณาใส่ 'ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน' ก่อนรีวิว ----

ชื่อบัญชี
รหัสผ่าน