อยุธยาทัวร์

อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์
อยุธยาทัวร์

เปลี่ยนวัน

Please select date and press Check Rate button

Package List

 • - อยุธยาทัวร์ สำหรับ 2 ท่าน 3,600 บาท / ท่าน
 • - อยุธยาทัวร์ สำหรับ 3-4 ท่าน 2,450 บาท / ท่าน
 • - อยุธยาทัวร์ สำหรับ 5-6 ท่าน 2,100 บาท / ท่าน
 • - อยุธยาทัวร์ สำหรับ 7 ท่านขึ้นไป 1,850 บาท / ท่าน

ทัวร์อยุธยา - Ayutthaya Tour

 

ทัวร์นี้จะนำเราไปชมอยุธยา เมืองโบราณซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงแห่งที่ 2 ของสยามหลังจากสุโขทัย อดีตเคยเป็นศูนย์กลางของอำนาจและความเจริญตามลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อ 417 ปีที่แล้ว (พ.ศ. 1893-2310) อยุธยาได้ผ่านช่วงเวลาของยุคที่เฟื่องฟู และซบเซา ซากปรักหักพังที่สวยงามของวัด และการบูรณะโบราณสถาน ทำให้สถานที่นี้เป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์  ซึ่งถือว่าเป็นการวางรากฐานไปสู่การจัดตั้งกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน


ทัวร์อยุธยา ยังพาท่านไปชม วัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเคยเป็นวัดหลวงในพระบรมมหาราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี รูปแบบ และสถาปัตยกรรมต่างๆ ถูกนำมาเป็นต้นแบบในการสร้างพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดารามในสมัยปัจจุบัน นอกจากนี้ท่านยังได้ชม วิหารพระมงคลบพิต ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดมหาธาตุ ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พำนักของ สมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสีในสมัยกรุงศรีอยุธยา ท่านสามารถชมเศียรพระในรากของต้นไม้ในวัดนี้ กลายเป็นสัญลักษณ์ของอยุธยา ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

วัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง เป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการกล่าวถึงในพงศาวดาร ก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงถึง 26 ปี (พ.ศ. 1867) เป็นวัดที่ได้รับความนับถือจากคนท้องถิ่น และต่างถิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ซึ่งมาชมการถวายผ้าสบงให้กับพระประทานที่มีความสูงถึง 19 เมตร โดยการใช้เชือกลากจูงด้วยรอกขึ้นไปห่มองค์พระ ซึ่งถือว่าเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

พระราชวังบางปะอิน พระราชวังฤดูร้อนของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5  เป็นพระราชวังที่มีอาคารหลวงหลายรูปแบบ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง แต่กลมกลืนกันอย่างสวยงามในบริเวณเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย จีน อิตาเลี่ยน และวิคทอเรียน สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดถูกสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) บนพื้นที่พระราชวังฤดูร้อนในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2310


ทำการจองโดยชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20% ของราคาขาย โดยมีค่าบริการ 3.5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
(รับบัตรเครดิต VISA/MASTER/JCB) โดยส่วนที่เหลือให้ชำระ ณ วันเดินทาง


อยุธยาทัวร์:  
ราคาต่อท่าน (บาท)

 • 2 ท่าน ขึ้นไป    :  3,600 บาท
 • 3-4 ท่านขึ้นไป  :  2,450 บาท
 • 5-6 ท่านขึ้นไป  :  2,100 บาท
 • 7 ท่านขึ้นไป     :  1,850 บาท


สถานที่เที่ยวชม: 

 • วัดพระศรีสรรเพชญ์
 • วิหารพระมงคลบพิตร
 • วัดมหาธาตุ
 • วัดพนัญเชิงวรวิหาร
 • พระราชวังบางปะอิน

ระยะเวลา: ทัวร์เต็มวัน 

 • ให้นักท่องเที่ยวรอรถมารับที่ ล๊อบบี้ของโรงแรม
 • ขึ้นรถเวลา 8.00 น.
 • เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป

ราคานี้รวม:

 • ไกด์ที่พูดภาษาอังกฤษได้
 • ตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆ (ถ้ามี)
 • บริการรับส่งไป-กลับโรงแรม
 • ใช้รถตู้ในการเดินทาง
 • อาหารกลาง (บุฟเฟ่ต์)

เงื่อนไขเกี่ยวกับเด็ก:

 • เด็กส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม. คิดค่าบริการ 75% ของราคาผู้ใหญ่
 • เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ไม่คิดค่าบริการ (ไม่รวมที่นั่ง)

การแต่งกาย:

 • ควรแต่งกายสุภาพในการเยี่ยมชมวัดและพระราชวังบางปะอิน ไม่อนุญาตให้ใส่กระโปรงสั้นเหนือเข่า หรือเสื้อแขนกุด

เส้นทางการรับส่ง

 • ถนนสุขุมวิท (ซอย 1-33 และซอย 2-26) ถนนเพชรบุรี (ซอย 1-38)
 • พื้นที่บริเวณประตูน้ำ, ถนนราชประสงค์, ถนนเพลินจิต, พื้นที่ปทุมวัน, ถนนเยาวราช, ถนนสุรวงศ์, ถนนสี่พระยา และถนนสีลม

** นอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าว คิดค่าบริการเพิ่ม 200 บาท เช่น ถนนเส้น บางนา - ตราด, ถนนรัชดาภิเษก, ถนนพระราม 9 **

นโยบาย การยกเลิก:

 • แจ้งยกเลิกอย่างน้อย 3 วันก่อนวันเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ รวมถึงการไม่ปรากฏตัวเมื่อถึงเวลานัดหมาย
Popup
All Review (0)
Solo Travelers (0)
Couples (0)
Business Travelers (0)
Families (0)
Other (0)
Value of money
Location
Staff Performance

0

from 0 review

---- ยังไม่มีรีวิวในโรงแรมนี้ ----
---- กรุณาใส่ 'ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน' ก่อนรีวิว ----

ชื่อบัญชี
รหัสผ่าน