จองทัวร์ เชียงใหม่

PackageName Accommodation Agriculture/ Farm/Zoo Sea/Island/ Diving Culture/ LifeStyle Trekking/ Rafting Theme Park Golf Cruise
ทัวร์ดอยอินทนนท์ (วันเดียว) ทัวร์ดอยอินทนนท์ (วันเดียว)

ทัวร์เชียงใหม่ ทานอาหารเย็น ขันโตก (ช่วงค่ำ) ทัวร์เชียงใหม่ ทานอาหารเย็น ขันโตก (ช่วงค่ำ)

ทัวร์ศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง สันกำแพง (ครึ่งวัน) ทัวร์ศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง สันกำแพง (ครึ่งวัน)

ทัวร์วัดในเมืองเชียงใหม่ (ครึ่งวัน) ทัวร์วัดในเมืองเชียงใหม่ (ครึ่งวัน)

ทัวร์ดอยสุเทพ-ดอยปุย (ครึ่งวัน) ทัวร์ดอยสุเทพ-ดอยปุย (ครึ่งวัน)