บุหงา ธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ซันไรส์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ไร่เลย์ เกรทวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไดมอนด์ เคฟ รีสอร์ท
ไร่เลย์ วิวพอยท์ รีสอร์ท
อันยาวี ไร่เลย์ รีสอร์ท