ไร่เลย์ภูตะวันรีสอร์ท
ไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
บุหงา ธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา
รายาวดี รีสอร์ท
แซนด์ ซี รีสอร์ท
ไร่เลย์  วิลเลจ รีสอร์ท