โรงแรมไพลิน สุโขทัย
ธาราบุรี รีสอร์ท สุโขทัย
โรงแรมสวัสดิพงษ์
โรงแรมเรือนไทย สุโขทัย
สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท
โรงแรม เมลิลล่า