โรงแรมเรือนไทย สุโขทัย
โรงแรมสวัสดิพงษ์
โรงแรม เมลิลล่า
สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท
นคร เดอ สุโขทัย ฮิป โฮเทล
โรงแรมไพลิน สุโขทัย