โรงแรม เลเจนด้า สุโขทัย
สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท
เลอ ชาร์ม สุโขทัย
นคร เดอ สุโขทัย ฮิป โฮเทล
โรงแรมไพลิน สุโขทัย
โรงแรมสวัสดิพงษ์