โรงแรมเรือนไทย สุโขทัย
โรงแรมสวัสดิพงษ์
นคร เดอ สุโขทัย ฮิป โฮเทล
โรงแรมไพลิน สุโขทัย
โรงแรม เมลิลล่า
ธาราบุรี รีสอร์ท สุโขทัย