โรงแรม เมลิลล่า
สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท
เลอ ชาร์ม สุโขทัย
ธาราบุรี รีสอร์ท สุโขทัย
นคร เดอ สุโขทัย ฮิป โฮเทล
โรงแรมสวัสดิพงษ์