พี พี อาร์บอเรียล รีสอร์ท
ฮอลลิเดย์ อินน์ เกาะพีพี
พีพี อันดามัน เลกาซี่
ชาวเกาะ พีพี ลอดจ์
มาเนย์รีสอร์ท
พี พี โคซี บีช รีสอร์ท