ฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ
บ้าน พักผ่อน เชียงของ
โรงแรมเชียงของริเวอร์วิว
ไร่แสงอรุณ รีสอร์ท
โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ แอนด์ รีสอร์ท