ไร่แสงอรุณ รีสอร์ท
โรงแรมเชียงของริเวอร์วิว
โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ แอนด์ รีสอร์ท
ฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ
เชียงของ ฮิลล์ รีสอร์ท
บ้าน พักผ่อน เชียงของ