ไร่แสงอรุณ รีสอร์ท
บ้าน พักผ่อน เชียงของ
โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์
ฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ
โรงแรมเชียงของริเวอร์วิว