อาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา
คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา
โคโค่นัท บีช รีสอร์ท
เดอะชิล เกาะช้าง
ช้างคลิฟฟ์ รีสอร์ท
เกาะช้าง ไทการ์เดน ฮิลล์ รีสอร์ท