สลักเพชร ซีฟู้ดส์ & รีสอร์ท
เกาะช้างแกรนด์วิวรีสอร์ท
วราปุระ รีสอร์ท
เดอะ เดวา เกาะช้าง
ดิ เอ็มเมรัล โคฟ เกาะช้าง
ภู ธาร เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา