โรงแรมใกล้เคียง   Red Canal Hotel

Mandalay City Hotel
Mandalay Hill Resort
Mandalay View Inn
Shwe Ingyinn Hotel