โรงแรมใกล้เคียง   Red Canal Hotel

Mandalay View Inn
Shwe Ingyinn Hotel
Mandalay City Hotel
Mandalay Hill Resort