โรงแรมใกล้เคียง   Red Canal Hotel

Mandalay Hill Resort
Mandalay City Hotel
Shwe Ingyinn Hotel
Mandalay View Inn