โรงแรมใกล้เคียง   Red Canal Hotel

Mandalay View Inn
Mandalay City Hotel
Mandalay Hill Resort
Shwe Ingyinn Hotel