โรงแรมใกล้เคียง   Red Canal Hotel

Mandalay City Hotel
Mandalay Hill Resort
Shwe Ingyinn Hotel
Mandalay View Inn