ดิ โอโซน รีสอร์ท ชุมพร
โรงแรมเอเต้ ชุมพร
สตาร์ไลท์ บีช รีสอร์ท
โรงแรมนานาบุรี
โรงแรมชุมพร ทราเวล ลอดจ์
โรงแรมชุมพรการ์เดนส์