โรงแรม พนธารา ชุมพร
ชลิชา รีสอร์ท
โรงแรมชุมพรการ์เดนส์
โรงแรมชุมพร ทราเวล ลอดจ์
โรงแรมเอเต้ ชุมพร
โรงแรมชุมพร พาเลซ