อาร์โมเนีย วิลเลจ
ฮ็อป อินน์ ชุมพร
ดิ โอโซน รีสอร์ท ชุมพร
โรงแรม พนธารา ชุมพร
โรงแรมเอเต้ ชุมพร
โรงแรม มรกต