โรงแรมชุมพร พาเลซ
อาร์โมเนีย วิลเลจ
โรงแรม พนธารา ชุมพร
ธนิสา รีสอร์ท ชุมพร
โรงแรมเอเต้ ชุมพร
ชลิชา รีสอร์ท