ไร่เลย์ภูตะวันรีสอร์ท
บุหงา ธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไร่เลย์ ปริ๊นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา
รายาวดี รีสอร์ท
ต้นไทร เบย์ รีสอร์ท
ไดมอนด์ เคฟ รีสอร์ท