บุหงา ธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา
แซนด์ ซี รีสอร์ท
ไร่เลย์ วิวพอยท์ รีสอร์ท
ต้นไทร เบย์ รีสอร์ท
ไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไร่เลย์ภูตะวันรีสอร์ท