ไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไร่เลย์  วิลเลจ รีสอร์ท
ซันไรส์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ไร่เลย์ภูตะวันรีสอร์ท
รายาวดี รีสอร์ท
ต้นไทร เบย์ รีสอร์ท