ไร่เลย์ภูตะวันรีสอร์ท
แซนด์ ซี รีสอร์ท
อันยาวี ไร่เลย์ รีสอร์ท
ไร่เลย์ ปริ๊นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไร่เลย์ วิวพอยท์ รีสอร์ท
ไดมอนด์ เคฟ รีสอร์ท