ไร่เลย์  วิลเลจ รีสอร์ท
ไดมอนด์ เคฟ รีสอร์ท
รายาวดี รีสอร์ท
ไร่เลย์ ปริ๊นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไร่เลย์ภูตะวันรีสอร์ท
ไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา