ไร่เลย์ภูตะวันรีสอร์ท
ต้นไทร เบย์ รีสอร์ท
บุหงา ธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา
อันยาวี ไร่เลย์ รีสอร์ท
รายาวดี รีสอร์ท
ไร่เลย์ วิวพอยท์ รีสอร์ท