ป่าแป๋ 32 กม. คอฟฟี่ฮิลล์ & รีสอร์ท
รวี-วารี รีสอร์ท แอน สปา
บ้านอนัตตารีสอร์ท
บ้านไร่ลานนารีสอร์ท
สวนฟ้าใส รีสอร์ท
สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่แตง