ภูแก้ว รีสอร์ท
กุหลาบดอย รีสอร์ท
เขาค้อทะเลภู
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เดอะ เซ้นส์ วิว ทะเลหมอก เขาค้อ
เดอะ เนเชอรัล เยิร์ท รีสอร์ท