บุหงา ธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ซันไรส์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
รายาวดี รีสอร์ท
ไร่เลย์ เกรทวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา
ไร่เลย์  วิลเลจ รีสอร์ท
แซนด์ ซี รีสอร์ท